hinh2
Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương các chủ doanh nghiệp trong chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” năm 2018
04/07/2018
dh01
Phiên làm việc thứ nhất Đại hội XI Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
04/07/2018

Hãy hát lên bài ca Công Đoàn

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Hãy hát lên bài ca Công Đoàn 

Tác giả: Lê Tú Anh

Từ thành phố tới núi rừng xa thẳm.

Sum họp về đây, vang khúc hát công đoàn.
Công đoàn Việt Nam, xây dựng nước non, tươi đẹp.
Cùng nhau đi tới bước dưới cờ Đảng quang vinh.

Vì cuộc sống của người lao động

Vì quyền lợi giai cấp công nhân
Vì chủ nghĩa xã hội, ta đi tới.
Nào bạn ơi! Hát vang bài ca
Công đoàn Việt Nam, cuộc sống của ta.
Cùng đoàn kết dưới cờ búa liềm

Kìa đội ngũ công đoàn lớn mạnh
Cùng nhau đi tới xây dựng Việt Nam yêu dấu.

Vì ngày mai, tiến lên bạn ơi.

Công đoàn Việt Nam, vang mãi bài ca.
Cùng đoàn kết dân tộc khắp miền.
Vì tổ quốc chúng ta tiến lên
Cùng nhau xây đắp, thắm tô, nước non này.

Cùng nhau xây đắp thắm tô, đất nước đẹp tươi.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ

LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Hay-hat-len-bai-ca-cong-doan-New-orchest-115-ML