q3_tuyenduonghoctapBH
Liên đoàn Lao động Quận 3 tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác
28/08/2017
Mai_am_quan_1
Quận 1 trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn
05/09/2017

Công đoàn HFIC sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 16/6/2017, Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các điển hình học tập và làm theo Bác được Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố tuyên dương

Các điển hình học tập và làm theo Bác được Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố tuyên dương

Qua phát động, đã có 100% công nhân, viên chức, người lao động (CNVC-LĐ) trong toàn công ty xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đoàn viên công đoàn, người lao động toàn công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, về lề lối làm việc, về đạo đức, lối sống như: tự giác rèn luyện, tu dưỡng các chuẩn mực đạo đức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành đúng nội quy, quy định của công ty,…
Các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công ty HFIC đều đã thực hiện bổ sung nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình hành động, kế hoạch hoạt động định kỳ và cả năm.‎ ‎Một trong số các điển hình thực hiện tốt Chỉ thị 05 thời gian qua là Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố, đã tổ chức triển khai thực hiện và đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác thông qua sinh hoạt hàng tuần dưới cờ, tổ chức đọc báo đầu giờ tại các phòng, ban nghiệp vụ, chọn các câu chuyện về Bác và các gương tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác để phát thanh hàng tuần trên loa (thực hiện 2 ngày trong tuần),…
Dịp này, Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố đã tuyên dương 59 tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh cấp công ty.