TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI

Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. được thành lập ngày 11 tháng 9 năm 1996 do Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định.
Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn có chức năng:
– Xây dựng chương trình, mục tiêu hoạt động xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
– Thông qua các hoạt động xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống sinh hoạt của công nhân viên chức và người lao động để có hướng giúp đỡ họ về tinh thần lẫn vật chất.
– Tổ chức và thực hiện các chương trình hoạt động xã hội trong công nhân viên chức và người lao động như: đoàn kết, tương trợ nhau trong lúc khó khăn, chương trình xoá đói giảm nghèo, các hoạt động cứu trợ nhân đạo, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chương trình học bổng cho con em công nhân và người lao động nghèo, chương trình phòng chống HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư.
– Tổ chức tư vấn và cung cấp các dịch vụ về: hướng nghiệp, việc nhà, giao tiếp, ứng xử, hôn nhân, gia đình.
– Được quan hệ với các cá nhân và tổ chức từ thiện trong và ngoài nước để trao đổi kinh nghiệm hoạt động, tranh thủ sự tài trợ về tài chính cho Trung tâm theo đúng quy định của Nhà nước.

Điạ chỉ Trung tâm CTXHCĐ : 14 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành- Quận 1
Email: ctxhcd@yahoo.com.vn
Điện thoại cơ quan: 38.228117
Mã số thuế: 0301783178
Giám Đốc: Nguyễn Thái Thành – 0913168597
Phó Giám Đốc: Nguyễn Văn Quang – 0903000633
Kế toán : Ngô Ái Linh – 0932443581