TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ

I. Thành lập, chức năng, nhiệm vụ:
Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 20/8/1975; Ngày 20/02/1978 Ban thư ký Tổng Công đoàn Việt nam đã ra quyết định số 116/QĐ-TCĐ về việc hợp nhất trường Công đoàn trung ương II và trường Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh thành Trường trung cấp Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ trọng tâm đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn về lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ CĐCS trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực Đông và Tây Nam bộ.

Thực hiện Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 04/02/2010 về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010 – 2020, nhà trường đã chú trọng bổ sung đổi mới phương pháp giảng dạy và nội dung đào tạo, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như:
1. Liên kết Đại học Công đoàn Việt Nam: Đào tạo Đại học phần Công đoàn, đại học Quản trị kinh doanh;
2. Liên kết Đại học Luật Tp. HCM: Đào tạo Đại học Luật Văn bằng 1 và 2;
3. Liên kết Đại học Kinh Tế, Đại học Marketing: Đào tạo Kế toán doanh nghiệp.
4. Bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động cho cán bộ Công đoàn; Kiến thức pháp luật..và các kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn như: Giao tiếp- ứng xử, tổ chức sự kiện, tổ chức đối thoại, thương lượng…
5. Đào tạo cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp, chứng chỉ ngành Bảo hộ Lao động và Môi trường;
6. Đào tạo, huấn luyện cấp giấy chứng nhận nhóm 1, nhóm 4 về An toàn vệ sinh lao động theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày

II. Liên hệ:
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
Lô 7 Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.35566246 – 08.35566683
Fax: 08.35561914.
Email: tcd_hcm@yahoo.com.vn
Website: www.tcdhcm.edu.vn
Phó Hiệu trưởng phụ trách: NGUYỄN XUÂN QUÂN