Mời bạn đóng góp ý kiến cho dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2019. Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp và gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam