logo_canvas
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại các cơ quan công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh
22/05/2019
hinh1
Quận 4 tổ chức Hội thao quốc phòng năm 2019
22/05/2019

Công đoàn cơ sở cần quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Chiều ngày 04/4/2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quận 4 tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các Công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp”. Đến tham dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Trần Thị Thanh Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4.

hinh2

Hội nghị đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đề xuất giải pháp phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các bộ, đoàn viên Công đoàn trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, phát huy cách làm sáng tạo, thu hút sự tham gia tích cực của công nhân, viên chức, lao động đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương những mô hình có sức lan tỏa tích cực, đồng thời, công đoàn cơ sở cần tham gia giải quyết những vấn đề người lao động quan tâm tại cơ quan, đơn vị.

hinh_1

Trong thời gian qua, trên địa bàn Quận 4, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động. Từ đó làm chuyển biến, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của công nhân, viên chức, lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn các cơ sở cũng đã tham mưu thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; thực hiện tốt công tác chăm lo cán bộ, công chức, viên chức và người dân có hoàn cảnh khó khăn bằng những hoạt động thiết thực, kịp thời.