HTX_TM_tuyentruyen
Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố tổ chức tuyên truyền, phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS
14/10/2018
logo_canvas
Hội diễn Văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XII Công đoàn Việt Nam “Bài ca Người Lao động”
15/10/2018

Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố tổ chức Hội diễn văn nghệ

       Ngày 03/10/2018, tại Nhà thiếu nhi Quận 10, Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại Thành phố tổ chức Hội diễn Văn nghệ công nhân – lao động năm 2018 với 42 tiết mục từ 14 đơn vị thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham gia biểu diễn.
       Hội thi với chủ đề “Tổ quốc và Tình yêu”, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc Khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018), Kỷ niệm 05 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thành phố (08/10/2013 – 08/10/2018).
       Đây là chương trình đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi ở các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Khối Doanh nghiệp Thành phố, tạo sân chơi giao lưu văn nghệ, không khí vui tươi, sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động.
       Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 06 giải chương trình và 07 giải phong trào cho các đội đạt kết quả xuất sắc và 21 giải thưởng khác với tổng giá trị giải thưởng gần 60 triệu đồng.

Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Liên (bìa trái) - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động Thành phố trao giải Hội diễn

Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Liên (bìa trái) – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động Thành phố trao giải Hội diễn văn nghệ

Một số hình ảnh Hội diễn Văn nghệ