Vu-Anh-Duc-01
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN: Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đoàn viên, người lao động
16/11/2017
img-7879-1490406055029
4 khoản tiền lương được miễn thuế thu nhập cá nhân
23/11/2017

Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

        Trong 02 ngày 16 và 17/11/2011, Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh (CĐ Viên chức TP) đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 2022 với sự tham dự của 198 đại biểu đại diện cho trên 22.810 đoàn viên công đoàn.

       Trong nhiệm kỳ 2012-2017 vừa qua, CĐ Viên chức TP đã có nhiều giải pháp, mô hình hoạt động hiệu quả, đặc biệt là phát huy vai trò của Công đoàn trong việc phát động và động viên đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái tham gia các phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của Thành phố. CĐ Viên chức TP và các công đoàn cơ sở trực thuộc đã luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tổ chức phong phú các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức 3 kỳ hội diễn văn nghệ và 2 hội thao thu hút hơn 6.000 lượt đoàn viên tham gia; trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho hơn 900 cháu học sinh các cấp học là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối, với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng; kết nạp mới 2.843 đoàn viên công đoàn, nâng tổng số đoàn viên công đoàn lên 22.810/23669; bồi dưỡng, giới thiệu được 5.893 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó, đã có 1.179 người được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng,…

       Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị CĐ Viên chức TP trong nhiệm kỳ tới cần tập trung tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc khối, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với việc cụ thể hóa thực hiện 6 tiêu chí của tổ chức Công đoàn Thành phố là “Trung thực – Trách nhiệm – Chủ động – Hợp tác – Chia sẻ – Tiết kiệm” nhằm đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi 7 chương trình đột phá của Thành phố; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có bản lĩnh chính trị, có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, văn hóa, đạo đức công vụ, kỷ luật lao động, là lực lượng đi đầu trong công cuộc cải cách hành chính và trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thành phố và đất nước… song song đó, CĐ Viên chức TP cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động… Đồng chí cũng yêu cầu các cấp CĐ cần quan tâm, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, tăng cường theo dõi, giúp đỡ và góp ý cho đoàn viên; tham gia tổ chức đối thoại, gặp gỡ định kỳ, giao nhiệm vụ cho đoàn viên phấn đấu, thử thách; tham gia thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cơ sở, góp phần cùng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng chí Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao tặng cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2012 - 2017 cho Công đoàn Viên chức Thành phố, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Đồng chí Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao tặng cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2012 – 2017 cho Công đoàn Viên chức Thành phố, nhiệm kỳ 2012 – 2017

       Tại phiên làm việc buổi chiều ngày 16/11/2015, Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào ban chấp hành CĐ Viên chức TP khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời bầu 16 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Thành phố lần thứ XI và 5 đại biểu dự Đại hội Đại biểu CĐ Viên chức Việt Nam lần thứ V.

       Đây là đơn vị cuối trong 4 đơn vị tổ chức điểm Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội bế mạc vào ngày 17/11/2017.