Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh khóa X
04/04/2018
trao_giai
Hội thi “Cấp ủy chi bộ giỏi” Lần II năm 2018
06/04/2018

Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Cục Hải quan TP HCM lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 05/4/2018, Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Cục Hải quan Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra với sự tham dự của 149 đại biểu, đại diện cho gần 2.000 đoàn viên công đoàn.

Lãnh đạo LĐLĐ TP và Cục Hải quan TP tặng hoa cho BCH Công đoàn Cục Hải quan TP khóa XIX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Lãnh đạo LĐLĐ TP và Cục Hải quan TP tặng hoa cho BCH Công đoàn Cục Hải quan TP khóa XIX, nhiệm kỳ 2018 – 2023

       5 năm qua, Cục Hải quan Thành phố đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động đổi mới, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả công việc nhằm điều hành chỉ đạo thu ngân sách, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tạo mọi thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu như triển khai thủ tục thông quan điện tử, hải quan tự động, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thủ tục hải quan, tích cực đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại,… Công đoàn Cục Hải quan Thành phố nhiệm kỳ vừa qua đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tổ chức nhiều hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công chức, người lao động như tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ, văn hóa ứng xử nơi công sở, lớp học yoga ngoài giờ, chăm lo đoàn viên khó khăn, khen thưởng cho con người lao động, tổ chức các hoạt động về nguồn, dã ngoại, du lịch, công tác xã hội từ thiện, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương,… với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng.

       Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung: phối hợp với lãnh đạo Cục Hải quan phát động các phong trào thi đua hiệu quả, cải tiến lề lối làm việc, cải thiện điều kiện làm việc, cải cách hành chính; phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công chức, người lao động; phấn đấu 100% cán bộ, công chức, người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn; thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời đối với đoàn viên, người lao động,…

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Cục Hải quan TP HCM lần thứ XIX

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Cục Hải quan TP HCM lần thứ XIX

       Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hải quan Thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 15 ủy viên và bầu đồng chí Nguyễn Hữu Nghiệp – Phó Cục Trưởng Cục Hải quan Thành phố là Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.