Det-May
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.1.2018
12/12/2017
logo LDLD da sua 2014-2_edit_canvas
Về việc thực hiện may, mặc áo đồng phục nhận diện Công đoàn Việt Nam
28/12/2017

Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ Công đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

Ngày 30/11/2017, Công đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2017 2020.

Tham dự Hội nghị có 101 đại biểu đại diện cho hơn 4.400 Công nhân viên – lao động Tổng công ty.

Đoàn Chủ tịch tại Hội nghị

Đoàn Chủ tịch tại Hội nghị

Hội nghị đã sơ kết đánh giá kết quả phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2015 – 2017, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành công đoàn trong nửa đầu nhiệm kỳ, báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận, đóng góp ý kiến văn kiện Hội nghị Công đoàn Tổng công ty.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty tiếp tục khẳng định mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ (2010 -2015), đồng thời tiến hành điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị trên cơ sở định hướng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động Thành phố nhiệm kỳ XI (2018 – 2023).

Hội nghị đã đề ra mục tiêu giai đoạn 2017 – 2020: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNV-LĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD và 3 chương trình mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, chăm lo đời sống, việc làm cho CNV-LĐ của Tổng Công ty; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ”.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, đồng chí Dương Hồng Đệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty đã ghi nhận những kết quả hoạt động Công đoàn Tổng công ty đạt được trong thời gian qua, qua hoạt động đã tập hợp, thu hút được đông đảo công nhân viên, người lao động tham gia, góp phần cùng Đảng ủy, lãnh đạo chuyên môn Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ của ngành cấp nước Thành phố, hoàn thành một số chỉ tiêu mà Thành phố giao là: “Đảm bảo cung cấp nước sạch, an toàn, liên tục, chất lượng cho người dân Thành phố đạt 100%”, đặc biệt là, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng bằng những biện pháp như: tổ chức Công đoàn tham gia công tác xây dựng Đảng, tham gia công tác quản lý doanh nghiệp, tổ chức các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, công tác; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn thanh niên, cũng như các đơn vị ngoài ngành cấp nước và đặc biệt là luôn quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác chăm lo quyền lợi, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công nhân viên, người lao động.

Đồng chí Dương Hồng Đệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu

Đồng chí Dương Hồng Đệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Dương Hồng Đệ nhấn mạnh trong thời gian tới Công đoàn Tổng công ty cần khắt phục 3 hạn chế là: cần tiếp tục quan tâm cập nhận kiến thức cho công tác chuyên môn ngành; tăng cường bồi dưỡng kiến thức về chế độ, chính sách, pháp luật cho người lao động, nâng cao kiến thức công nghệ thông tin góp phần quản lý công tác và hoạt động công đoàn hiệu quả; hỗ trợ hiệu quả cho một số công đoàn cơ sở ở các đơn vị cổ phần thời gian qua hoạt động còn hạn chế.

Đồng chí Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị, trong thời gian tới Công đoàn Tổng Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa thực hiện 6 tiêu chí “Trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm” đã được LĐLĐ Thành phố triển khai trong CNVC-LĐ Thành phố đồng thời gắn với tổ chức thực hiện 03 phong trào thi đua lớn do tổ chức Công đoàn Thành phố phát động hàng năm: Phong trào Mùa xuân (từ 01/01 đến 30/04); Phong trào Bàn tay vàng (từ 01/05 đến 02/9) và Phong trào Vì người thợ, thi đua hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, từ 02/9 đến 31/12.

Hội nghị đã bầu 04 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, công nhân viên, người lao động Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn tham dự Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.