logo_canvas
Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính hệ vừa học vừa làm năm 2019
23/05/2019
sggphnm_rjjm
Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm với TPHCM về sắp xếp, tinh gọn bộ máy
24/05/2019

Huyện Bình Chánh phát động phong trào tập thể dục giữa giờ

Sáng ngày 21/4/2019, Liên đoàn Lao động huyện Bình Chánh tổ chức Lễ khai mạc “Tháng công nhân” lần thứ 11 năm 2019.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Chí – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Huyện đã phát động phong trào tập thể dục giữa giờ cho toàn thể công nhân, viên chức và người lao động tại các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Bình Cánh với chủ đề “Khỏe để lao động sản xuất”.

Để hưởng ứng phong trào và tạo được sức lan tỏa sâu rộng đến đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn huyện Bình Chánh, ngay tại Lễ khai mạc “Tháng Công nhân” lần thứ 11, đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Xây dựng Đại Dũng thực hiện một bài đồng diễn thể dục giữa giờ.

BinhChanh_taptheducgiuagio