hinh_1_BinhThanh_ok
Quận Bình Thạnh khánh thành công trình thi đua chào mừng thành công Đại hội XI Công đoàn Thành phố và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
12/10/2018
DNCI_hinh_tiet_muc_3
Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố tổ chức Hội diễn văn nghệ
14/10/2018

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố tổ chức tuyên truyền, phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS

       Chiều ngày 12/10/2018, Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố phối hợp Trung tâm Công tác Xã hội Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS tại CO.OP Xtra Linh Trung cho hơn 200 cán bộ, nhân viên.
       Tại buổi tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn Thành phố đã đặc biệt nhấn mạnh đến sự tham gia, hỗ trợ tích cực của cán bộ, nhân viên, người lao động trong phòng ngừa, phát hiện, kiểm soát, kéo giảm và tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức; dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục nhằm giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội…

Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Giám đốc Trung tâm Công rác Xã hội Liên đoàn Lao động Thành phố báo cáo chuyên đề

Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Giám đốc Trung tâm Công rác Xã hội Liên đoàn Lao động Thành phố báo cáo chuyên đề

       Từ những câu chuyện thực tiễn, trao đổi thẳng thắn, buổi tuyên truyền đã góp phần phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nhân phẩm của con người, hạnh phúc gia đình, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội; nâng cao nhận thức về xây dựng môi trường làm việc an toàn của cán bộ, nhân viên, người lao động, đủ khả năng nhận thức sự tác hại và tích cực phòng chống trước vấn nạm ma túy, mại dâm và HIV/AIDS.

Đông đảo người lao động tham gia hoạt buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS

Đông đảo người lao động tham gia hoạt buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS

       Trước đó, vào ngày 05/10/2018, Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phối hợp cùng Cửa hàng Bến Thành, Công ty Kho vận và Công ty Bách Hóa cũng đã tổ chức buổi tuyên truyền với cùng nội dung cho gần 300 cán bộ, nhân viên.