hinh2
Công đoàn cơ sở cần quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
22/05/2019
hinh_quan4
Quận 4 tổ chức về nguồn
22/05/2019

Quận 4 tổ chức Hội thao quốc phòng năm 2019

Sáng ngày 6/4 Đoàn viên Công đoàn Quận 4 cùng với cac Đoàn viên, Hội viên các ban ngành đoàn thể va nhân dân quận 4 cùng tham dự Lễ Khai mạc Hội thao quốc phòng năm 2019.

hinh1 hinh2