det_may_tp_trung_thu
Công đoàn Ngành Dệt may Thành phố tổ chức vui Tết Trung Thu cho con công nhân lao động khó khăn
25/09/2017
Ct
Vì sao 3 triệu người lao động chưa được tham gia bảo hiểm y tế?
30/09/2017

Quận 8 phổ biến kiến thức quốc phòng – an ninh cho CNVC-LĐ

Sáng ngày 23/9/2017, tại Nhà Văn hóa Lao động Quận 8, Liên đoàn Lao động phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Ban Chỉ huy Quận sự Quận 8 khai mạc lớp phổ biến kiến thức quốc phòng – an ninh cho công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) trên địa bàn Quận.

Lớp tập huấn kiến thức quốc phòng - an ninh cho CNVC-LĐ

Lớp tập huấn kiến thức quốc phòng – an ninh cho CNVC-LĐ

      Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, hơn 200 công nhân, viên chức và người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ sở giáo dục, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước trên địa bàn Quận 8 đã nghe Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đại tá Nguyễn Nhất, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề về “Tình hình Biển Đông hiện nay, nhận diện và xử lý điểm nóng của các thế lực thù địch”.

      Lớp phổ biến kiến thức quốc phòng – an ninh là hình thức sinh hoạt chính trị thường xuyên, định kỳ hàng quý do Liên đoàn Lao động Quận 8 phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, nhằm thông tin thời sự, chính trị và tuyên truyền, phổ biến cho CNVC-LĐ nắm bắt kịp thời quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, qua đó, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, tích cực của CNVC-LĐ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thanh Thảo – LĐLĐ Quận 8