logo LDLD da sua 2014-2_edit_canvas
Hướng dẫn sử dụng hệ thống Email Công đoàn
12/09/2017
logo
Chương trình khuyến mãi tại thống siêu thị Co.opmart và Co.opxtra (từ ngày 18/09 đến 01/10/2017)
14/09/2017

Tập huấn về nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ Công đoàn Campuchia

Ngày 12/9/2017, Liên đoàn Lao động Thành phố đã khai mạc khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ Liên hiệp Công đoàn Campuchia.

Đồng chí Trần Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn Cán bộ Công đoàn Campuchia năm 2017

Đồng chí Trần Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn Cán bộ Công đoàn Campuchia năm 2017

Khóa học đợt này được tổ chức trong 4 ngày dành cho 15 cán bộ chủ chốt các cấp của Liên hiệp Công đoàn Campuchia.

Đây là hoạt động đào tạo thường xuyên hàng năm nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác công đoàn theo chương trình hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Campuchia. Ngoài các chuyên đề về: Kỹ năng thương lượng tại cơ sở; Công tác tuyên truyền, vận động công nhân lao động trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; Công tác tài chính Công đoàn,… cán bộ công đoàn Campuchia sẽ tham quan thực tế và trao đổi kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tại Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam Vifon. Khóa đào tạo sẽ kết thúc và trao giấy chứng nhận cho học viên vào ngày 15/9/2017.