Đồng chí Đinh La Thăng trò chuyện với Thường trực, Trưởng các Ban LĐLĐ Thành phố sau buổi làm việc
Bí thư Thành ủy làm việc với Liên đoàn Lao động Thành phố
25/07/2017
Đồng chí Trần Kim Yến - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, trao bằng khen cho tập thể có thành tích tốt trong chăm lo Tết cho CNVC-LĐ
Tổng kết công tác chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, lao động Thành phố
25/07/2017

Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai chương trình công tác kiểm tra công đoàn năm 2017

Sáng ngày 14/02/2017, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2017 cho hơn 60 đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thành Gia - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thành Gia – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2016, UBKT Công đoàn các cấp đã thực hiện được 17.583 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (tăng 14% so với năm 2015) và 21.526 cuộc kiểm tra tài chính Công đoàn (tăng 16% so với năm 2015). Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết Công đoàn các cấp đã chủ động cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết của công đoàn cùng cấp bằng những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sát hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh… Qua công tác kiểm tra tài chính, UBKT Công đoàn các cấp đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo quy định và đề nghị truy thu được hơn 26 tỷ đồng (trong đó thu kinh phí công đoàn trên 24,5 tỷ đồng, đoàn phí công đoàn 02 tỷ đồng) tại một số doanh nghiệp chậm trễ trích nộp kinh phí công đoàn hoặc tại công đoàn cơ sở thu đoàn phí chưa đúng quy định. Năm qua, Ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn đã tiếp nhận 427 đơn thư khiếu nại, tố cáo (giảm 31% so với năm 2015), đã giải quyết và tham gia giải quyết thành được 423 đơn, giúp cho 09 nguời được trở lại làm việc, 764 người được giải quyết các chế độ với tổng số tiền là 3,45 tỷ đồng. Các cấp công đoàn cũng đã tổ chức 73 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn cho 8.304 lượt cán bộ làm công tác kiểm tra, qua đó đã nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng giải quyết các khiếu nại, tranh chấp lao động.
Hội nghị cũng tổng kết, đánh giá kết quả 4 năm (giai đoạn 2012 – 2016) thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và sơ kết việc thực hiện Quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành theo Quyết định số 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong 4 năm qua, từ tháng 7/2012 đến tháng 7/2016, các cấp công đoàn đã tiếp nhận 2.834 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn là 1.230 đơn. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đã giúp 311 người lao động được trở lại làm việc; 2.949 lượt người hưởng chế độ trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.
Năm 2017, công tác kiểm tra Công đoàn các cấp cần tập trung vào nhiệm vụ giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Thành phố và của cấp mình đã đề ra; tăng cường kiểm tra việc sử dụng kinh phí tổ chức Đại hội Công đoàn… Tại hội nghị, LĐLĐ Thành phố đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng đề cương báo cáo tổng kết hoạt động UBKT Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng nhiệm kỳ mới và triển khai Quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Công đoàn được ban hành theo Quyết định số 1924/QĐ-TLĐ ngày 20/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.