Dai-Hoi1
Khai mạc ngày hội lớn của giai cấp công nhân Việt Nam
25/09/2018
tcd3
Chiêu sinh lớp tập huấn về nhóm giải pháp xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa và tiến bộ trong doanh nghiệp
05/10/2018

Danh sách 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

Với tinh thần “Đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII đã bầu ra 161 Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.

Anh-1--Sua2Anh-2--SuaAnh-3---SuaAnh-4---SuaAnh-5---SuaAnh-6---Sua