Đồng chí Trần Kim Yến - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, trao bằng khen cho tập thể có thành tích tốt trong chăm lo Tết cho CNVC-LĐ
Tổng kết công tác chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, lao động Thành phố
25/07/2017
VHTR7501
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh
25/07/2017

Tôn vinh những “Gương sáng Đảng viên” trong CNVC-LĐ Thành phố

Sáng ngày 18/02/2017, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức chương trình“Gương sáng Đảng viên” tuyên dương những công nhân, viên chức, lao động Thành phố là đảng viên tiêu biểu trong tu dưỡng, rèn luyện và trong lao động, sản xuất, công tác.

Đồng chí Nguyễn Thị Tô Châu - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, trao bằng khen cho đảng viên tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Thị Tô Châu – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy,
trao bằng khen cho đảng viên tiêu biểu

Đồng chí Trần Kim Yến - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, trao bằng khen cho các đảng viên tiêu biểu

Đồng chí Trần Kim Yến – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, trao bằng khen cho các đảng viên tiêu biểu

Chương trình tuyên dương “Gương sáng Đảng viên” được Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức hàng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm biểu dương những công nhân, viên chức, lao động là đảng viên tiêu biểu trong tu dưỡng, rèn luyện và trong lao động, sản xuất, công tác, đã khẳng định sự trưởng thành và vai trò của mình trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố. Năm nay, Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương 55 gương đảng viên tiêu biểu cũng chính là những tấm gương nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua tại cấp cơ sở.
Tham dự chương trình, đảng viên tiêu biểu và gần 300 cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn ưu tú đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 87 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập tích cực vào sự phát triển, hợp tác, hòa bình của thế giới.

Đồng chí Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng

Đồng chí Trần Đoàn Trung – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng

Trong năm 2016 vừa qua, thông qua phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, các cấp Công đoàn Thành phố đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu được 13.233 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, qua đó đã có 3.208 đoàn viên công đoàn ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng, trong đó có 613 công nhân trực tiếp sản xuất được kết nạp Đảng. Đây là những Đảng viên xuất thân từ thực tiễn phong trào hành động cách mạng của CNVC-LĐ Thành phố trong lao động, sản xuất, công tác. Số Đảng viên được kết nạp trong những năm qua đã tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy khá tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và nhiều trong số họ đã tiếp tục khẳng định vai trò là những nhân tố nòng cốt, tích cực tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, một bộ phận trong số những Đảng viên mới này trưởng thành và được giao giữ những trọng trách cao hơn, được bổ nhiệm vào các vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Tự hào là thế hệ kế thừa, đội ngũ CNVC-LĐ Thành phố đã và đang nỗ lực phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Thành phố. Phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn Thành phố tiếp tục có bước phát triển với nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Với đội ngũ đông đảo, chất lượng tốt, CNVC-LĐ Thành phố trong những năm qua luôn là nguồn bổ sung lực lượng quan trọng cho Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Khải - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố, tặng hoa cho các đảng viên tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Văn Khải – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố,
tặng hoa cho các đảng viên tiêu biểu

3 gương điển hình tham gia chương trình giao lưu

3 gương điển hình tham gia chương trình giao lưu

Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm với các Đảng viên tiêu biểu chương trình "Gương sáng Đảng viên" năm 2017

Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm với các Đảng viên tiêu biểu
chương trình “Gương sáng Đảng viên” năm 2017