D.c Yen tang giay khen
Quận Gò Vấp tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; CNVC-LĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và gương “Người tốt, việc tốt” năm 2018.
24/05/2018
tien-luong_2205214027
Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
24/05/2018

Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, CNVC-LĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và gương “Người tốt, việc tốt” năm 2018

Ngày 19/5/2018, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, CNVC-LĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và gương “Người tốt, việc tốt” năm 2018.Tham dự hội nghị có các đồng chí: Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Trương Thị Ánh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố.

       Với 6 tiêu chí “Trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm”, năm qua Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai các cấp Công đoàn Thành phố đẩy mạnh cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng tiêu chí thực hiện được cụ thể hóa gắn với các tiêu chí của phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và cuộc vận động “Người tốt, việc tốt” do Liên đoàn Lao động Thành phố phát động. Nội dung và hình thức thực hiện đã được các cấp Công đoàn Thành phố chú trọng đổi mới phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tiễn môi trường làm việc, lao động của công nhân, viên chức, người lao động. Trong thực hiện không chỉ chú trọng các hình thức thực hiện các tiêu chí để đẩy mạnh việc “học tập”, mà còn chú trọng các tiêu chí “làm theo” sát hợp với từng nhóm đối tượng công nhân, viên chức, người lao động ở từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, công tác.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu tại Hội nghị

       Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố nhấn mạnh, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo động lực to lớn, phát huy vai trò, trí tuệ, sự năng động và sức sáng tạo của công nhân, viên chức, người lao động trong quá trình xây dựng và phát triển Thành phố. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các cấp công đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả, gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn sản xuất, công tác. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, phong phú, như: Vận động đoàn viên công đoàn xây dựng hình ảnh “Người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Thực hiện công khai minh bạch, đơn giản thủ tục hành chính làm khâu đột phá trong cải cách hành chính” do Công đoàn Viên chức Thành phố phát động; Công đoàn Ngành Y tế với phong trào “Nâng cao y đức, y thuật, chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân”; Phong trào thi đua “Thực hiện tốt 12 điều quy định về y đức”; vận động cán bộ, viên chức quan tâm thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh,… Trong các doanh nghiệp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” cũng được thể hiện sinh động với nhiều hình thức như phong trào thi đua “Bàn tay vàng”, “Tháng lao động giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”,… đã khuyến khích công nhân, người lao động nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong cải tiến máy móc, thiết bị, góp phần tiết kiệm nguyên vật liệu, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, làm lợi cho doanh nghiệp.

DSC_0343

       Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp công đoàn Thành phố, mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn tiếp tục nỗ lực làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động; tiếp tục triển khai các phong trào thi đua với các nội dung, các tiêu chí cụ thể,… Từ đó làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, góp phần quan trọng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại Hội nghị

       Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao cách thức Liên đoàn Lao động Thành phố và các cấp công đoàn tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rất sáng tạo; xây dựng các tiêu chí thực hiện cụ thể, sát với từng ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, công tác trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp đề nghị các cấp Công đoàn Thành phố cần tiếp tục đổi mới, nâng chất về nội dung, phương thức và giải pháp trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức các phong trào thi đua phải thật cụ thể, sát thực tế, dễ hiểu, dễ nhớ, tập trung thực hiện những công việc cụ thể hàng ngày, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của ngành, địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm việc phát huy sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học, xây dựng mô hình, cách làm, giải pháp hay, sáng tạo, hiệu quả, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm; kịp thời  phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu…

Đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao bằng khen cho CNVC-LĐ có thành tích xuất sắc

Đồng chí Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao bằng khen cho CNVC-LĐ có thành tích xuất sắc

       Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương 55 tập thể, 93 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương 73 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và 76 gương “Người tốt, việc tốt”.

DSC_0296