trien_lam_tranh
Triển lãm tranh của các nữ họa sĩ không chuyên
19/10/2017
IMG_9451
Chú trọng nâng cao năng lực, bản lĩnh cán bộ công đoàn làm công tác đối ngoại
24/10/2017

Hội thảo xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn

Ngày 17/10/2017, Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với Viện nghiên cứu Công nhân Công đoàn tổ chức Hội thảo Xây dựng các tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ Công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn trong tình hình mới.

       Tham dự Hội thảo có đại diện Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn cấp trên cơ sở và đông đảo cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn Thành phố.

Đại biểu tham gia thảo luận nhóm tại hội thảo

Đại biểu tham gia thảo luận nhóm tại hội thảo

       Nhiều ý kiến tại hội thảo đề xuất cần để đoàn viên công đoàn đánh giá cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, bởi lẽ đoàn viên chính là những người đánh giá chính xác nhất người cán bộ công đoàn của họ có thật sự nhiệt tình, trách nhiệm, có tổ chức phong trào, hoạt động công đoàn hiệu quả, chăm lo tốt cho đoàn viên, mạnh dạn đại diện, đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động trước sự chèn ép hay vi phạm của chủ doanh nghiệp hay không. Để việc đánh giá thực chất, đại biểu cũng đề nghị cần phải xây dựng tiêu chí đánh giá riêng dành cho đối tượng cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn cơ sở kiêm nhiệm.

       Việc đánh giá đoàn viên được đại biểu đề nghị không ai khác hơn chính là tổ trưởng công đoàn, ban chấp hành công đoàn cơ sở và những đoàn viên khác trong cùng tổ công đoàn, cùng đơn vị công đoàn cơ sở. Người đoàn viên tích cực khi được bầu chọn xuất sắc là người được đa số đoàn viên trong tổ tín nhiệm, bình chọn.

       Hội thảo là một trong những hoạt động nhằm giúp tổ chức công đoàn xây dựng tiêu chí nhận diện được rõ nét hơn thực trạng tình hình đoàn viên công đoàn đánh giá như thế nào về cán bộ công đoàn cơ sở để từ đó điều chỉnh, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Việc đánh giá đoàn viên nhằm xây dựng chiến lược phù hợp với nội dung, phương thức hoạt động thiết thực trong tình hình mới.