LĐLĐ Bình Chánh: tổ chức Ngày “Vì lợi ích đoàn viên” nhân Tháng Công nhân lần thứ 12 năm 2020
25/05/2020
Các đại biểu tham dự tọa đàm
Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là ánh sáng soi đường cho tổ chức Công đoàn Việt Nam
20/05/2020

Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 15/5/2020, Hội nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố lần thứ 20, khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì Hội nghị

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy – Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì Hội nghị

Điểm mới trong công tác tổ chức là lần đầu tiên Hội nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố chuyển sang hoạt động trên nền tảng công nghệ thông tin. Các tài liệu của hội nghị được chuyển đến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ qua máy tính bảng. Đại biểu không dùng tài liệu bằng giấy nữa mà sẽ nghiên cứu tài liệu qua máy tính bảng để tiến hành thảo luận. Đây là điểm đổi mới trong công tác điều hành, hoạt động của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố để tăng hiệu quả công việc và tiết kiệm.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu qua máy tính bảng thay cho tài liệu giấy như trước.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu qua máy tính bảng thay cho tài liệu giấy như trước.

DSC_0207

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu qua máy tính bảng thay cho tài liệu giấy như trước.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu qua máy tính bảng thay cho tài liệu giấy như trước.