logo_lichtuan
Lịch công tác Tuần số 06/2020
12/02/2020
logo_canvas
Thông báo về việc khai báo Y tế toàn dân
16/03/2020

Ký kết giao ước thi đua 2020 – Khối Thi đua 18

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 10/3, Thành đoàn TPHCM cùng Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hoạt động và ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Theo đó, nội dung trọng tâm ký kết là triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Sáng tạo, Hành động – Hiệu quả”.

Lãnh đạo các đơn vị thành viên Khối Thi đua 18 ký kết giao ước thi đua

Lãnh đạo các đơn vị thành viên Khối Thi đua 18 ký kết giao ước thi đua

Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền các cấp, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo chuyên đề. Đặc biệt, tăng cường giáo dục lòng yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới hình thức tuyên truyền vận động, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

ba9fc6daf6a00dfe54b1

Nội dung ký kết cũng lưu ý đến việc nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua theo đặc thù của từng đơn vị, gắn với phong trào do Trung ương và Thành phố phát động. Đặc biệt, chú trọng đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Thành phố; 200 ngày thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; chào mừng đại hội thi đua yêu nước Thành phố, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tại hội nghị, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã thống nhất thực hiện chung công trình an sinh xã hội chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo tại huyện Cần Giờ như: Trao tặng nhà tình nghĩa; công trình sân chơi tặng thiếu nhi hoặc nhà vệ sinh công cộng dành cho thiếu nhi; trao học bổng cho học sinh, tặng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời, tổ chức hội nghị chuyên đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố tham gia thực hiện việc đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc”; tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về giải pháp phát huy và nhân rộng gương điển hình qua các phong trào.

Các đơn vị cũng cam kết thực hiện tốt hoạt động phong trào, nhiệm vụ cùng nhiều chỉ tiêu cơ bản như: Mặt trận phấn đấu vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 25 tỉ đồng, quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” – trên 30 tỉ đồng; 100% hội viên cựu chiến binh kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, trên 95% gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Đoàn thanh niên Thành phố đề xuất 200.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài, xây dựng mới 72 điểm sinh hoạt, hỗ trợ 300 tỉ đồng cho thanh niên vay vốn; phát động Tháng Công nhân với chủ đề “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt”; vận động 65% số hộ nông dân đăng ký và trên 55% hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; hội viên phụ nữ vận động xây dựng, sửa chữa 35 mái ấm tình thương, 60 tuyến đường văn minh – mỹ quan đô thị, hẻm đạt tiêu chí sạch ngõ…

Trần Hoàng