logo LDLD da sua 2014-2_edit_canvas
Hãy hát lên bài ca Công Đoàn
04/07/2018
tong_tanghoa
Khai mạc Đại hội XI Công đoàn TP HCM: Bám sát thực tiễn, sâu sát với đời sống CNVC-LĐ
04/07/2018

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội XI Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 28.6 ti Hi trường Thành ph đã din ra phiên làm vic th nht Đi hi XI Công đoàn Thành ph H Chí Minh, nhim kỳ 2018 – 2023. Đi hi đã triu tp 550 đi biu chính thc, trong đó có 42 đi biu ban chp hành đương nhim, 491 đi biu được bu t đi hi công đoàn cp trên cơ s và công đoàn trc thuc, 17 đi biu ch đnh. 

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã thống nhất bầu ra Đoàn Chủ tịch (gồm 9 thành viên), Đoàn thư ký gồm (3 thành viên) và bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội đã tiến hành thông qua chương trình làm việc, quy chế đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn Thành phố.

Đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội

Đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội

Tại phiên trù bị, đồng chí Trần Đoàn Trung – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, đã thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội XI Công đoàn Thành phố, dự thảo Văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Sau phần báo cáo ý kiến đóng góp cho dự thảo Văn kiện Đại hội XI Công đoàn Thành phố, dự thảo Văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đối thoại tại 03 trung tâm thảo luận với sự tham dự và chủ trì của lãnh đạo Thành phố: đồng chí Võ Thị Dung – Phó Bí Thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, đồng chí Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ngành Thành phố cùng tham dự.

Các đại biểu tham gia thảo luận, đối thoại 03 chuyên đề với các nội dung: Các giải pháp, kiến nghị nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho công nhân, viên chức, lao động; Đổi mới phương thức tập hợp đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh; Nâng cao năng lực của cán bộ Công đoàn, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động.

Đối thoại chuyên đề: Các giải pháp, kiến nghị nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho công nhân, viên chức, lao động

Đối thoại chuyên đề: Các giải pháp, kiến nghị nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho công nhân, viên chức, lao động

Đối thoại chuyên đề: Nâng cao năng lực của cán bộ CĐ, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động

Đối thoại chuyên đề: Nâng cao năng lực của cán bộ CĐ, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động

Đ/c Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND Thành phố trả lời các ý kiến của Đại biểu dự Đạo hội XI Công đoàn Thành phố

Đ/c Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND Thành phố trả lời các ý kiến của Đại biểu dự Đạo hội XI Công đoàn Thành phố