LỊCH LÀM VIỆC

Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
Số 26/2018 22/06/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018.

Xem Văn Bản
Số 25/2018 15/06/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018.

Xem Văn Bản
Số 24/2018 08/06/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018

Xem Văn Bản
Số 23/2018 01/06/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018

Xem Văn Bản
Số 22/2018 25/05/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/6/2018.

Xem Văn Bản