LỊCH LÀM VIỆC

Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
Số 42/2018 12/10/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

Xem Văn Bản
Số 41/2018 05/10/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018

Xem Văn Bản
Số 40/2018 28/09/2018

Lịch công tác tuần từ ngày  01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

Xem Văn Bản
Số 39/2018 21/09/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018

Xem Văn Bản
Số 38/2018 14/09/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018

Xem Văn Bản