LỊCH LÀM VIỆC

Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
Số 42/2019 11/10/2019

Lịch công tác tuần số 42 từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

Xem Văn Bản
Số 41/2019 04/10/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 07/10 đến ngay 13/10/2019

Xem Văn Bản
Số 40/2019 27/09/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019

Xem Văn Bản
Số 39/2019 20/09/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019

Xem Văn Bản
Số 38/2019 13/09/2019

Lịch công tác từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019

Xem Văn Bản