LỊCH LÀM VIỆC

Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
Số 04-05/2020 18/01/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 20/01/2020 đến ngày 01/02/2020

Xem Văn Bản
Số 03/2020 11/01/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020

Xem Văn Bản
Số 02/2020 03/01/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

Xem Văn Bản
Số 01/2020 28/12/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020

Xem Văn Bản
Số 52/2019 22/12/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019

Xem Văn Bản