LỊCH LÀM VIỆC

Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
Số 35/2019 23/08/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019

Xem Văn Bản
Số 34/2019 16/08/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019

Xem Văn Bản
Số 33/2019 09/08/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019

Xem Văn Bản
Số 32/2019 05/08/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019

Xem Văn Bản
Số 31/2019 26/07/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019

Xem Văn Bản