LỊCH LÀM VIỆC

Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
Số 28/2020 04/07/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020

Xem Văn Bản
Số 27/2020 27/06/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020

Xem Văn Bản
Số 26/2020 20/06/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020

Xem Văn Bản
Số 25/2020 14/06/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020

Xem Văn Bản
Số 24/2020 06/06/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020

Xem Văn Bản