LỊCH LÀM VIỆC

Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
Số 25/2019 14/06/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019

Xem Văn Bản
Số 24/2019 07/06/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019

Xem Văn Bản
Số 23/2019 31/05/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019

Xem Văn Bản
Số 22/2019 24/05/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 2705/2019 đến ngày 02/6/2019

Xem Văn Bản
Số 21/2019 17/05/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019

Xem Văn Bản