LỊCH LÀM VIỆC

Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
Số 17/2019 19/04/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019

Xem Văn Bản
Số 16/2019 12/04/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 14/4/2019 đến ngày 21/4/2019

Xem Văn Bản
Số 15/2019 05/04/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 8/4/2019 đến ngày 14/4/2019.

Xem Văn Bản
Số 14/2019 28/03/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019

Xem Văn Bản
Số 13/2019 22/03/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019

Xem Văn Bản