LỊCH LÀM VIỆC

Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
Số 08/2019 15/02/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

Xem Văn Bản
Số 06-07/2019 01/02/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 04/02/2019 đến ngày 17/02/2019

Xem Văn Bản
Số 05/2019 25/01/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019

Xem Văn Bản
Số 04/2019 18/01/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019

Xem Văn Bản
Số 03/2019 11/01/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 14/01/2019 đế ngày 20/01/2019

Xem Văn Bản