02/07/2020
logo_canvas

V/v Chiêu sinh “Trại Hè Thanh Đa” 2020

29/06/2020
logo_canvas

Thông báo đấu giá tài sản

12/05/2020
logo_canvas

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài...

16/03/2020
logo_canvas

Thông báo về việc khai báo Y tế...

06/08/2019
logo_canvas

Bộ đề thi Bàn tay vàng cấp Thành...

18/06/2019
logo_canvas

Thông báo mở lớp Lý luận và nghiệp...

04/06/2019
logo_canvas

Thông báo chiêu sinh tập huấn kỹ năng...

Trường trung cấp Công đoàn Thành phố thông báo chiêu sinh tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật lao động
27/05/2019
logo_canvas

Thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm...

23/05/2019
logo_canvas

Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý...

22/05/2019
logo_canvas

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại hàng quý...

22/05/2019
logo_canvas

Triển khai sử dụng phần mềm quản lý...

26/04/2019
logo_canvas

Thông báo về việc chiêu sinh Trại hè...

23/04/2019
tcd3

Chiêu sinh tập huấn kiến thức an toàn...

Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố phối hợp với các Cơ quan chức năng của Thành phố mở lớp tập huấn về “Kiến thức an ... Chi tiết
21/03/2019
tcd3

Chiêu sinh lớp kỹ năng xây dựng, tổ...

01/03/2019
logo_canvas

Thông báo mở lớp Văn hóa quần chúng

18/02/2019
logo_canvas

Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố thông...

Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố thông báo chiêu sinh bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở khai giảng 02/03/2019. Thời gian: ... Chi tiết