56618715_695792860844518_276817423980560384_n
“Mỗi Công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên”
09/04/2019
hinh2
Thay đổi về lương mọi cán bộ, công chức, NLĐ cần biết
23/04/2019

Chiêu sinh tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại đơn vị

Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố phối hợp với các Cơ quan chức năng của Thành phố mở lớp tập huấn về “Kiến thức an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại đơn vị” trong 02 ngày (ngày 11/05 và 18/05/2019) dành cho Cán bộ Công đoàn hoặc nhân viên, công nhân lao động; cán bộ đang làm công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh viên tại các cơ quan, doanh nghiệp tại Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố (Lô 7 Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh).