logo LDLD da sua 2014-2_edit_canvas
Danh sách các đơn vị, cá nhân ủng hộ đồng bào bị lũ lụt (cập nhật đến ngày 12/10/2017)
30/10/2017
logo LDLD da sua 2014-2_edit_canvas
Phát hành Sổ tay Công đoàn năm 2018
06/11/2017

Phát hành Sổ tay Công tác năm 2018 (AGENDA)

Liên đoàn Lao động Thành phố thông báo phát hành sổ tay công tác 2018 (AGENDA) phục vụ nhu cầu ghi chép trong công tác và học tập của cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ. Đề nghị các đơn vị có nhu cầu, đăng ký tại Ban Tuyên giáo – Liên đoàn Lao động Thành phố chậm nhất là ngày 10/11/2017. Thời gian phát hành dự kiến cuối tháng 12/2017.