Doanh-Nghiep
Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương các chủ doanh nghiệp trong chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” năm 2018
10/06/2018
logo LDLD da sua 2014-2_edit_canvas
V/v tuyên truyền Đại hội XI Công đoàn Thành phố và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
14/06/2018

Hướng dẫn tính lương cán bộ, công chức từ ngày 1-7-2018

(NLĐO)-Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở cho đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, hội.

Theo đó, cách tính lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức nhà nước từ ngày 1-7-2018 như sau:

– Mức lương = 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

– Mức phụ cấp:

+ Các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở = 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

+ Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) =[mức lương + mức phụ cấp chức vụ (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỉ lệ % phụ cấp.

Cán bộ UBND quận 1, TP HCM trong giờ làm việc - Ảnh Hoàng Triều

Cán bộ UBND quận 1, TP HCM trong giờ làm việc – Ảnh Hoàng Triều

+ Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

– Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) = 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu.

Thông tư 06/2018/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-7-2018, các khoản trích và chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày 1-7-2018.
THEO BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG