img-7879-1490406055029
4 khoản tiền lương được miễn thuế thu nhập cá nhân
23/11/2017
IMG_4009
Mở lớp nâng cao tay nghề miễn phí cho công nhân tại nhà máy
23/11/2017

Người lao động được mua cổ phần giá ưu đãi khi cổ phần hóa doanh nghiệp

(NLĐO)- Người lao động (NLĐ) của doanh nghiệp (DN) cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị DN cổ phần hóa đã được cử xuống làm đại diện phần vốn tại các DN khác chưa được hưởng chính sách mua cổ phần ưu đãi tại DN khác là đối tượng được mua cổ phần ưu đãi.

samco-1425567984440

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Theo đó, đối tượng là người lao đọn(NLĐ) được mua cổ phần với giá ưu đãi gồm:

– NLĐ làm việc theo HĐLĐ và người quản lý DN của DN cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị DN cổ phần hóa.

– NLĐ của DN cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị DN cổ phần hóa đã được cử xuống làm đại diện phần vốn tại các DN khác chưa được hưởng chính sách mua cổ phần ưu đãi tại DN khác;

– NLĐ làm việc theo HĐLĐ và người quản lý của DN cấp II (chưa được hưởng chính sách mua cổ phần ưu đãi tại DN khác) tại thời điểm xác định giá trị DN cổ phần hóa đối với các DN tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Nghị định này.

Nghị định 126/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018 và thay thế các Nghị định 59/2011/NĐ-CP , Nghị định 189/2013/NĐ-CP và Nghị định 116/2015/NĐ-CP.

THEO BÁO LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ