logo LDLD da sua 2014-2_edit_canvas
Vận động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 12
23/11/2017
kieu_ngoc_vu
Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ Công đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn
13/12/2017

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.1.2018

Từ 1.1.2018, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.760.000 đồng đến 3.980.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.