satra_chiYen
Công đoàn TCTy Thương mại Sài gòn biểu dương gia đình công nhân lao động tiêu biểu
23/08/2017
tap_the_ct_TDT
Trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 17 – năm 2017
23/08/2017

Phối hợp kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố

Chiều ngày 17/8/2017, Liên đoàn Lao động Thành phố cùng với Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố và Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố tiến hành ký kết quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn thực phẩm trong các Khu Chế xuất‎, Khu Công nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 – 2019.

Lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm cho công nhân lao động tại các‎ Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp Thành phố

Lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm cho công nhân lao động tại các‎ Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp Thành phố

Mục tiêu của việc phối hợp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc, ngăn ngừa các bệnh truyền qua thực phẩm và nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác đảm bảo an toàn tại các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp trong các Khu Chế xuất‎, Khu Công nghiệp‎ trên địa bàn Thành phố. Nội dung chính mà các bên tập trung thực hiện trong thời gian tới là tập huấn kiến thức về vệ sinh, an toàn thực phẩm, diễn tập xử lý ngộ độc, thanh tra, kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp, xây dựng và triển khai mô hình cung ứng thực phẩm an toàn cho công nhân cũng như tạo điều kiện kết nối cung cầu đưa thực phẩm sạch đến với các bếp ăn trong các Khu Chế xuất‎, Khu Công nghiệp‎ trên địa bàn Thành phố.

Tại các Khu Chế xuất‎, Khu Công nghiệp‎ trên địa bàn Thành phố hiện chỉ có 217 doanh nghiệp tổ chức bếp ăn tại chỗ, các đơn vị còn lại mua suất ăn công nghiệp hoặc hỗ trợ tiền ăn cho công nhân. Việc giám sát chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm, nguyên liệu và quy trình chế biến tại các bếp ăn còn nhiều bất cập. Trong thời gian tới, 3 đơn vị sẽ phối hợp triển khai phấn đấu có 100% bếp ăn tập thể tại doanh nghiệp cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, 80% bếp ăn thuê nấu vận hành hệ thống tự kiểm tra, 80% quản lý, nhân viên cấp dưỡng, bếp ăn được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức vệ sinh, an toàn thực phẩm và được khám sức khỏe định kỳ.