logo_canvas
“GIẢI THƯỞNG NGUYỄN VĂN LINH” LẦN THỨ I, NĂM 2019: Phần thưởng cao quý đối với cán bộ Công đoàn tiêu biểu xuất sắc
22/05/2019
hinh2
Công đoàn Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tổ chức dâng hương
23/05/2019

Trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2019

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2019.  Đây là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam dành tặng cán bộ công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” được trao tặng một lần cho cán bộ công đoàn đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

giaithuongnguyenvanlinh(1)

Kế hoạch số 35/KH-TLĐ ngày 03.5.2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam nêu rõ,  đối tượng xét giải thưởng là cán bộ công đoàn các cấp, bao gồm cả cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn không chuyên trách. Ưu tiên cán bộ công đoàn cấp cơ sở ngoài khu vực nhà nước. Số lượng không vượt quá số lượng quy định tại Quy chế Giải thưởng.

Về tiêu chuẩn xét chọn, cán bộ công đoàn tiêu biểu đảm bảo tiêu chuẩn chung như: Có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực, sáng tạo, đổi mới trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, quy định của tổ chức Công đoàn; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và ảnh hưởng tốt được đoàn viên và người lao động tin tưởng, tín nhiệm.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, ý tưởng mới được ứng dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn các cấp; có thành tích xuất sắc hoặc lập được thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng và tác động sâu sắc tới phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, cán bộ công đoàn các cấp.

Bên cạnh đó, cũng phải đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể, gồm:

  • Có ít nhất 02 sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong các lĩnh vực: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; công tác tuyên truyền vận động; công tác thi đua khen thưởng; công tác nữ công; công tác đối ngoại; công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát,… được cấp có thẩm quyền công nhận, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả rõ rệt nổi bật cho hoạt động công đoàn của đơn vị; nâng cao uy tín, vị thế của công đoàn trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
  • Tổ chức công đoàn nơi cán bộ công đoàn được đề nghị xét trao tặng Giải thưởng phải đạt danh hiệu tập thể công đoàn vững mạnh trong năm xét trao tặng Giải thưởng.
  • Đối với cán bộ công đoàn cấp cơ sở phải đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, ưu tiên những trường hợp có giấy khen từ cấp huyện trở lên trong năm xét trao tặng Giải thưởng.
  • Đối với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương phải đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, ưu tiên những trường hợp có bằng khen từ cấp tỉnh, ngành trở lên trong năm xét trao tặng Giải thưởng.
  • Đối với cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, ưu tiên những trường hợp có Bằng khen từ cấp Tổng Liên đoàn trở lên trong năm xét trao tặng Giải thưởng.
  • Trường hợp cán bộ công đoàn lập được thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng và tác động sâu sắc tới các cấp công đoàn phải có hình thức khen thưởng của Nhà nước về thành tích xuất sắc đột xuất trong năm xét trao tặng Giải thưởng.

Quy trình xét chọn được thực hiện từ LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công đoàn ngành trung ương và tương đương đến cấp Tổng LĐLĐ. Hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam trước ngày 10.6.2019. Chi tiết có tại file đính kèm.

Ngọc Tú

Kế hoạch số 35/KH-TLĐ về tổ chức xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2019

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Mẫu báo cáo mô tả sáng kiến, giải pháp đổi mới