lanh-dao-tphcm-gap-go-cong-dong-khoi-nghiep
Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ cộng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
08/09/2017
A59A6840
Đẩy mạnh chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động
08/09/2017

Quyết tâm tạo những chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo Bác

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 7/9, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực Quận ủy, huyện ủy Đảng ủy cấp trên cơ sở và Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy. Các đồng chí: Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Nhiều chuyển biến tích cực

Trình bày báo cáo đề dẫn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư cho biết, qua 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn TP đã có sự chuyển biến bước đầu tích cực, có mặt sâu sắc hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn.

Đồng chí Thân Thị Thư cho biết, nhiều đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có những cách làm mới, có những cách lồng ghép, có những cách làm nhẹ nhàng nhưng thật tự nhiên, thuyết phục. Nhiều đơn vị đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; luôn có ý thức gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. “Đặc biệt, từ cuối năm 2016, quyết tâm tạo những chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo Bác, nhiều đơn vị đã xác định được các nội dung đột phá của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện. Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc xác định rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, khả thi và công khai tất cả các nội dung đăng ký cho cơ quan, đơn vị, địa phương giám sát”– đồng chí Thân Thị Thư nhấn mạnh.

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư phát biểu báo cáo đề dẫn

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư phát biểu báo cáo đề dẫn

Tập trung thảo luận 4 nội dung

Theo đồng chí Thân Thị Thư, bên cạnh những cách làm mới, làm hay và bước đầu cho thấy hiệu quả rất tích cực và đáng mừng trong việc học tập và làm theo Bác, còn nhiều nơi, nhiều lúc, nhiều địa phương, đơn vị vẫn còn gặp không ít khó khăn, hạn chế, lúng túng trong tổ chức thực hiện. Trước tình hình đó, ngày 13/2/2017, Thường trực Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 89-KH/TU về tổ chức giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với thường trực các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy năm 2017, trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy được phân công tham mưu chuẩn bị nội dung chuyên đề “Kinh nghiệm sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Thân Thị Thư đề nghị, các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận  vào 4 nội dung, trong đó có cách làm, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tốt nhất vai trò của người đứng đầu; những nội dung đột phá, những cách làm mới, những mô hình hay, hiệu quả, có thể nhân rộng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà địa phương, cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó hội nghị cũng tập trung thảo luận những khó khăn, hạn chế, những bài học kinh nghiệm cần tránh trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất các giải pháp, kiến nghị thành phố và Trung ương để hực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Nguyễn Nam – Ngọc Tuyết