Hướng dẫn về việc xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối

Ngày ban hành: 05/05/2017


Về việc báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày ban hành: 01/03/2017


Thông tri về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày ban hành: 21/02/2017


Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày ban hành: 17/11/2016


Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 15/05/2016


Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở

Ngày ban hành: 07/01/2016


Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Ngày ban hành: 25/12/2013


Chương trình hành động số 38-CtrHĐ/TƯ ngày 8/7/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngày ban hành: 08/07/2008


Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Ngày ban hành: 05/06/2008


Nghị quyết 20/NQ-TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngày ban hành: 28/01/2008


18/9/2017 - 156/BC-UBND- Tổng kết hoạt động Hè năm 2017 Chủ đề "Thiếu nhi Thành phố vui hè, an toàn bổ ích"

Ngày ban hành: 12/09/2017


Số 5360/UBND-TCD- V/v thực hiện chế độ tiếp công dan của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày ban hành: 26/08/2017


Số 02/HD-HĐTĐKT- Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua các Khối thi đua thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 24/08/2017


Số 01/HD-HĐTĐKT-Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm Thi đua trực thuộc Thành phô

Ngày ban hành: 22/08/2017


Số 10294/VP-KT - Về triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 08/08/2017


415/BTDKT-NV - V/v thông tin cảnh giác các trường hợp yêu cầu đóng góp kinh phí để đăng tin, bài viết trên Tạp chí Thi đua, Khen thưởng

Ngày ban hành: 07/08/2017


Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác xã hội tại huyện Củ Chi nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Ngày ban hành: 30/06/2017


Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Ngày ban hành: 30/06/2017


Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và hướng tới tầm nhìn ASEAN 2025 trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 26/06/2017


Kế hoạch phối hợp vận động và chăm lo học bổng Nguyễn Hữu Thọ, phương tiện đi học cho các cháu học sinh - sinh viên hoàn cảnh khó khăn nhân năm học mới 2017-2018

Ngày ban hành: 05/06/2017


Kế hoạch tổ chức hoạt động Hè năm 2017

Ngày ban hành: 19/05/2017


Số 3015/KH-UBND - Kế hoạch hoạt động công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 18/05/2017


Số 863/STTTT-CNTT - Về cảnh báo mã độc nguy hiểm

Ngày ban hành: 15/05/2017


Số 2712/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2017

Ngày ban hành: 09/05/2017


1978/TLĐ- Về in và phát hành tờ gấp Thông tin về "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam

Ngày ban hành: 05/12/2017


124/BC-TLĐ - Báo cáo Tháng 11 năm 2017

Ngày ban hành: 07/12/2017


09/TB-BQLDA - Về việc sử dụng số điện thoại, email của Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn

Ngày ban hành: 04/12/2017


50-KH/TLĐ – Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

Ngày ban hành: 28/11/2017


1976/TLĐ- Về việc tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng nơi gửi con CNLĐ tại nhà trẻ, mẫu giáo tư thục

Ngày ban hành: 05/12/2017


1963/TLĐ – Về việc triển khai thu kinh phí công đoàn tập trung qua Vietin Bank

Ngày ban hành: 04/12/2017


1922/TLĐ- Về việc tuổi tái cử và chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách không đủ điều kiện về tuổi tái cử

Ngày ban hành: 27/11/2017


110/BC-TLĐ- Báo cáo tháng 10 năm 2017

Ngày ban hành: 09/11/2017


1784/HD-TLĐ - Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2018

Ngày ban hành: 06/11/2017


1713/TLĐ - Về việc báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Ngày ban hành: 27/10/2017


1699/TLĐ - Về việc báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, kế hoạch năm 2018

Ngày ban hành: 26/10/2017


1701/TLĐ- Về hướng dẫn đăng ký, xét, công nhận và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Ngày ban hành: 26/10/2017


1780/QĐ-TLĐ- Về việc ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2018

Ngày ban hành: 26/10/2017


100/BC-LĐLĐ- Báo cáo Quý III năm 2017

Ngày ban hành: 09/10/2017


25/09/2017- 1515/TLĐ- Vận động CNVCLĐ ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra

Ngày ban hành: 20/09/2017


22/9/2017 - 1602/QĐ-TLĐ- Quyết định về ban hành Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn

Ngày ban hành: 15/09/2017


19/9/2017 - 122/VATVSLĐ- Về thay đổi tên đơn vị

Ngày ban hành: 28/08/2017


18/9/2017 - 94/BC-TLĐ- Báo cáo tháng 8 năm 2017

Ngày ban hành: 11/09/2017


18/9/2017 -1395/TLĐ- Về việc tuyên truyền APEC 2017

Ngày ban hành: 31/08/2017


18/9/2017 -1451/TLĐ- Đẩy mạnh triển khai thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn", các thỏa thuận hợp tác thực hiện "Chương trình phúc lợi cho Đoàn viên và người lao động

Ngày ban hành: 12/09/2017


18/9/2017 - 1476/TLĐ- Về xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về lợi ích đoàn viên, thiết chế công đoàn và Đại hội Công đoàn các cấp

Ngày ban hành: 14/09/2017


15/09/2017- 1369b/KH-TLĐ- Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 28/08/2017


13/09/2017- 1552/QĐ-TLĐ- Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn

Ngày ban hành: 06/09/2017


13/09/2017-35/KH-TLĐ- Tổng kết chương trình phát triển đoàn viên Công đoàn giai đoạn 2013-2018

Ngày ban hành: 08/09/2017


13/09/2017-1429/TLĐ - Về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp

Ngày ban hành: 08/09/2017


Số 1330/TLĐ - Về việc tuổi tái cử đối với cán bộ công đoàn và chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách không tái cử

Ngày ban hành: 23/08/2017


Số 1305/HD-TLĐ - Hướng dẫn thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày ban hành: 15/08/2017


Số 1259/TLĐ - Về việc tạm thời chưa thực hiện màu áo đồng phục nhận diện Công đoàn Việt Nam

Ngày ban hành: 04/08/2017


Số 86/BC-TLĐ - Báo cáo Tháng 07 năm 2017

Ngày ban hành: 03/08/2017


Số 1249/CTr-TLĐ - Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII

Ngày ban hành: 02/08/2017


Số 32/KH-TLĐ - Kế hoạch tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018

Ngày ban hành: 01/08/2017


Số 1231/TLĐ - Về việc tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 2017

Ngày ban hành: 01/08/2017


Số 1232/TLĐ - Về việc hướng dẫn hạch toán số kinh phí phải thu, phải nộp và kinh phí tiết giảm tại công đoàn các cấp trên cơ sở

Ngày ban hành: 01/08/2017


Số 1222/TLĐ - Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và Kế hoạch Tài chính - NSNN 3 năm 2018-2020

Ngày ban hành: 31/07/2017


Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Ngày ban hành: 19/07/2017


Quyết định về việc ban hành Quy định màu sơn trụ sở cơ quan, đơn vị, các thiết chế khác thuộc tổ chức Công đoàn Việt Nam và màu áo cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam

Ngày ban hành: 14/07/2017


Kế hoạch Sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CNVC-LĐ giai đoạn (2012-2017)

Ngày ban hành: 10/07/2017


Báo cáo sơ kết 5 năm Tháng Công nhân theo thông báo Kết luận số 77-TB/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày ban hành: 06/07/2017


Về việc tham dự Chương trình "Hành trình đỏ" lần thứ V năm 2017

Ngày ban hành: 06/07/2017

17/HD-LĐLĐ- Về hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện việc đăng ký, xét, công nhận và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Ngày ban hành: 29/11/2017


625-LĐLĐ-TC - Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán đơn vị sự nghiệp năm 2018

Ngày ban hành: 23/11/2017


16/HD-LĐLĐ - Hướng dãn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cấp trên cơ sở năm 2018

Ngày ban hành: 23/11/2017


592/LĐLĐ-CSPL- Về việc tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại doanh nghiệp năm 2018

Ngày ban hành: 06/11/2017


593/LĐLĐ-CSPL- Về việc chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Ngày ban hành: 06/11/2017


Bản ghi nhớ về cơ chế phối hợp 3 bên Liên đoàn lao động-Sở lao động thương binh xã hội- Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam

Ngày ban hành: 25/09/2017


117/BC-LĐLĐ- Báo cáo về tình hình công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố tháng 10 năm 2017

Ngày ban hành: 24/10/2017


554/LĐLĐ- Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày ban hành: 20/10/2017


106/BC-LĐLĐ- Báo cáo về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn 09 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017

Ngày ban hành: 29/09/2017


Thông báo mời thầu tư vấn quản lý dự án trụ sở Liên đoàn Lao động Thành phố

Ngày ban hành: 13/10/2017


02/DA-LĐLĐ- Đề án sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục quận, huyện

Ngày ban hành: 12/10/2017


60/KH-LĐLĐ - Kế hoạch tổ chức Hội thao khối các trường Đại học, Cao đẳng và các đơn vị giáo dục và đào tạo năm 2017

Ngày ban hành: 06/10/2017


Điều lệ Hội thao khối các trường Đại học, Cao đẳng và các đơn vị giáo dục và đào tạo năm 2017

Ngày ban hành: 06/10/2017


04/10/2017- 14/HD-LĐLĐ- Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý IV

Ngày ban hành: 03/10/2017


04/10/2017- 59/KH-LĐLĐ-Kế hoạch Tổ chức hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017" trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ Thành phố

Ngày ban hành: 03/10/2017


03/10/2017 - 58/KH-LĐLĐ- Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động Thành phố

Ngày ban hành: 02/10/2017


02/10/2017 - 57/KH-LĐLĐ- Kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng Tư vấn pháp luật và kiến thức pháp luật Công đoàn Thành phố năm 2017

Ngày ban hành: 02/10/2017


02/10/2017 - 56/KH-LĐLĐ- Kế hoạch tổ chức tuyên dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại năm 2017

Ngày ban hành: 28/09/2017


02/10/2017 - 103/BC-LĐLĐ- Báo cáo tổng kết 13 năm thi hành Luật Thi đua Khen thưởng

Ngày ban hành: 28/09/2017


28/09/2017- 07/Ctr-LĐLĐ- Chương trình làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Quý IV 2017

Ngày ban hành: 28/09/2017


25/09/2017- Thư kêu gọi CNVC-LĐ và các cấp Công đoàn Thành phố đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra

Ngày ban hành: 15/08/2017


21/09/2017- 55/KH-LĐLĐ-Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2017)

Ngày ban hành: 20/09/2017


21/09/2017- 54/KH-LĐLĐ-Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Ngày pháp luật 2017

Ngày ban hành: 20/09/2017


20/9/2017 - 53/KH-LDLD- Kế hoạch tuyên truyền phòng chống tệ nạn mại dâm và HIV-AIDS năm 2017

Ngày ban hành: 18/09/2017


20/9/2017 - 166/LĐLĐ-VP - Về cảnh báo công văn mạo danh Trung tâm Công tác Xã hội Liên đoàn Lao động Thành phố

Ngày ban hành: 13/04/2017


18/9/2017 - 476/LĐLĐ - Về việc tuyển sinh Đại học Vừa học Vừa làm

Ngày ban hành: 11/09/2017


18/9/2017 -471/LĐLĐ-CSPL - Báo cáo tiến độ 1 số hoạt động công đoàn năm 2017

Ngày ban hành: 08/09/2017


18/9/2017 - 488/LĐLĐ- Thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất KD qua TK Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày ban hành: 15/09/2017


15/09/2017 - Kế hoạch phối hợp phổ biến pháp luật về Bảo hiểm Xã hội 06 tháng cuối năm 2017

Ngày ban hành: 25/08/2017


13/09/2017- Danh sách ủng hộ lũ lụt 2017

Ngày ban hành: 08/09/2017


Số 464/LĐLĐ - Về việc tham gia thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày ban hành: 06/09/2017


Số 48/KH-LĐLĐ - Kế hoạch tổ chức chuyên đề "Cuộc Cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 và những thách thức đối với tổ chức Công đoàn Thành phố"

Ngày ban hành: 25/08/2017


Số 49/KH-LĐLĐ - Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội

Ngày ban hành: 25/08/2017


Số 121/TB-LĐLĐ - Thông báo thành lập Tổ công tác hướng dẫn Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chuẩn bị và tổ chức Đại hội công đoàn

Ngày ban hành: 25/08/2017


Số 429/LĐLĐ - Về việc vận động đóng góp nộp Quỹ "Phòng, chống thiên tai Thành phố"

Ngày ban hành: 18/08/2017


Số 627/QC-BQLATTP-BQL-LĐLĐ - Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn thực phẩm trong khu chế xuất - khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2019

Ngày ban hành: 17/08/2017


Số 47/KH-LĐLĐ - Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng lại giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

Ngày ban hành: 16/08/2017


Số 420/LĐLĐ - Thư kêu gọi CNVC-LĐ và các cấp công đoàn Thành phố đóng góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra

Ngày ban hành: 15/08/2017


Số 418/LĐLĐ - Về việc triển khai tuyển sinh đại học vừa làm vừa học

Ngày ban hành: 14/08/2017


Số 419/LĐLĐ-TC - Về việc quản lý tiền gửi tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng

Ngày ban hành: 14/08/2017


Số 46/KH-LĐLĐ - Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động Thành phố năm 2017

Ngày ban hành: 04/08/2017


Số 400/LĐLĐ - Về việc hỗ trợ chương trình "Vòng tay yêu thương" - lần 8 năm 2017

Ngày ban hành: 02/08/2017


Số 82/BC-LĐLĐ - Báo cáo tình hình công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn Thành phố tháng 7 năm 2017

Ngày ban hành: 25/07/2017


Báo cáo về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2017

Ngày ban hành: 12/07/2017


Chương trình làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Quý III năm 2017

Ngày ban hành: 05/07/2017


V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và hướng tầm nhìn ASEAN 2025 do UBMTTQ TP phát động

Ngày ban hành: 03/07/2017


Kế hoạch tổ chức họp mặt Cán bộ Công vận - Công đoàn hưu trí Thành phố nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2017)

Ngày ban hành: 01/07/2017


V/v hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở

Ngày ban hành: 30/06/2017

Tìm Văn Bản
Kiểu Văn Bản
Cơ Quan Ban Hành